TÂN HỮU TÀI WEBSITE

Audio Consoles - Wireless microphone

 • 09/05/2022 09:52:01
 • Audio Consoles - Wireless microphone

   

  01.SD8 DIGITAL - MIXING CONSOLE

  02.SD-MiNi Rack

   

  File:Avid logo purple 2017.svg - Wikimedia Commons

   

  1. AVID VENUE Profile

  : 01 PCS

  2. AVID VENUE SC48

  : 01 PCS

   

  Allen & Heath

  1. ALLEN & HEATH: ILIVE T72_IDR 16

  : 03 PCS

  2. ALLEN & HEATH: ILIVE T80_IDR 32

  : 01 PCS

  3. ALLEN & HEATH: ILIVE T112_IDR 48

  : 01 PCS

   

  Brand Logo

  1. MIDAS: M32

  : 01 PCS

  2. MIDAS: M32R

  : 01 PCS

  3.PRO 3

  : 01 PCS

       PLAYBACK:

   

  1. MD – CD SONY : MXD – D1 

  : 04 PCS

  2. CD DENON : DN 2000F 

  : 01 PCS

  3. CD DENON : DN – 4000 

  : 02 PCS

  4. MD DENON : DN M2300R

  : 01 PCS

  5. MD DENON : DMD 1000 

  : 01 PCS

  6. MD SONY BẠC : JA 3 ES 

  : 01 PCS

  7. MD – CD  TASCAM : MD – CD 1 

  : 03 PCS

  8. CD  GERMANY : CD 9500 

  : 01 PCS

  9. MD SONY : MDS – E12

  : 01 PCS

  10. MD TASCAM 301 MKII

  : 01 PCS

  11. CD TASCAM 160 

  : 01 PCS

  12. MD SONY : JE 480 

  : 01 PCS

  13. CD SONY : CDD 391 

  : 02 PCS

  shure.com

  1. SHURE KSM9 : UR4D

  : 04 SET

  2. SHURE UR4 BETA87

  : 02 SET

  3. SHURE BETA 58A : U2 – UA 

  : 04 SET

  4. SHURE SM58 : U2 – UA 

  : 04 SET

  5. SHURE BETA 87A : U2 – UA

  : 04 SET

  6. SHURE BETA 87A : ULXS4

  : 10 SET

  7. SHURE BETA 87A : SLX4 

  : 04 SET

  8. SHURE BETA 58 : UC

  : 01 SET

  9. SHURE BETA 87A : LX

  : 01 SET

  10. MICRO SHURE VHF SM58 (USA)

  : 02 SET

  11. SHURE BETA 52

  : 02 SET

  12. SHURE BETA 91

  : 01 SET

  13. SHURE BETA 98D

  : 06 SET

  14. SHURE SM81

  : 02 SET

  15. SHURE BETA 58

  : 03 SET

  16. SHURE SM58

  : 01 SET

  17. SHURE SM57

  : 22 SET

  18. SHURE BETA 57

  : 13 SET

  19.  SHURE MX418 D/C

  : 04 SET

  20. MICRO SHURE

  : 02 SET

  21. MICRO HEADSET SHURE

  : 02 SET

  22. MICRO SHURE BETA 58

  : 02 SET

  23. MICRO SHURE BETA 58A

  : 03 SET

  24. SHURE T1 : 662 – 698

  : 03 SET

  25. SHURE U1

  : 03 SET

  26. SHURE PSM – 200 : MONITOR

  : 02 SET

  26A. SHURE PSM – 600: MONITOR

  : 01 SET

  27. SHURE UA 870A ANTEN

  : 04 SET

  Sennheiser - Home | Facebook

  1. SENNHEISER - EW300 IEM G3: MONITOR

  : 10 SET 

  2. SENNHEISER - EW300

  : 04 SET

  brand-dpa_logo

  1. HEADSET DPA-4088

  : 08 SET

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Bài viết cùng chuyên mục

  09/05/2022 09:52:01

  L-acoustics

  09/05/2022 09:53:12

  CHO THUÊ THIẾT BỊ ÁNH SÁNG

  EQUIPMENT LIST

  09/05/2022 10:12:39

  LIST THIẾT BỊ LASER SYSTEM

  LASER SYSTEM