CONTACT

TÂN HỮU TÀI WEBSITE

CTY TNHH DV-TM THIẾT BỊ ÂM THANH ÁNH SÁNG  TÂN HỮU TÀI.

MST : 0302868603 

Địa chỉ: 20 Vũ Huy Tấn,Phường 3, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (84-8) - 38433439-38418395

P.Kinh doanh:0908270338-0917149738

P.Kế Toán: 0932270136.

HOTLINE : 0903806614

Email: ctytanhuutai@gmail.com