LIÊN HỆ

TÂN HỮU TÀI WEBSITE
CTY TNHH DV-TM THIẾT BỊ
ÂM THANH ÁNH SÁNG
TÂN HỮU TÀI.
MST : 0302868603

Địa chỉ: 20 Vũ Huy Tấn,Phường 3, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (84-8) - 38433439-38418395
P.Kinh doanh:0908270338-0917149738
P.Kế Toán: 0932270136.
HOTLINE : 0903806614
Email: ctytanhuutai@gmail.com