Tel: (84-028)3 8433439 | Mail: ctytanhuutai@gmail.com | 14,805,854 khách đã viếng thămMEMORY LOUNGE BAR

Gởi ngày: 2011-09-13 08:01:04

MEMORY LOUNGE BAR ( BÊN CẦU SÔNG HÀN ĐÀ NẴNG)