Tel: (84-028)3 8433439 | Mail: ctytanhuutai@gmail.com | 14,684,465 khách đã viếng thămKỹ Thuật Âm Thanh

Gởi ngày: 2011-08-14 23:25:10

Kỹ thuật âm thanh

 

LÊ HOÀNG LUÂN

TỔ TRƯỞNG ÂM THANH

 

ĐOÀN MẠNH TIẾN

TỔ PHÓ ÂM THANH

 

NGUYỄN THANH TÂN

Kỹ Thuật Âm Thanh