Tel: (84-028)3 8433439 | Mail: ctytanhuutai@gmail.com | 13,872,381 khách đã viếng thămKỹ Thuật Âm Thanh

Gởi ngày: 2011-08-14 23:25:10

Kỹ thuật âm thanh

 

LÊ HOÀNG LUÂN

TỔ TRƯỞNG ÂM THANH

 

ĐOÀN MẠNH TIẾN

TỔ PHÓ ÂM THANH

 

NGUYỄN THANH TÂN

Kỹ Thuật Âm Thanh

NGUYỄN TÂM LẠC

Kỹ Thuật Âm Thanh

HUỲNH HIỀN BẢO

Kỹ Thuật Âm Thanh

HUỲNH HOÀNG ANH

Kỹ Thuật Âm Thanh

ĐẶNG TẤN TÀI

Kỹ Thuật Âm Thanh

LÂM TUẤN KHANH

Kỹ Thuật Âm Thanh