Tel: (84-028)3 8433439 | Mail: ctytanhuutai@gmail.com | 14,684,604 khách đã viếng thămThiết Kế Đồ Họa, Laser, LED

Gởi ngày: 2011-08-25 00:30:07

Bộ Phận Thiết Kế Đồ Họa, Laser, LED.

 

 

 

 

 

NGUYỄN THANH HIẾU

Tổ Trưởng Thiết Kế

 

TRẦN VĂN DUY

Tổ Phó Thiết Kế

TRỊNH HOÀNG QUỐC TUẤN

Thiết kế