Tel: (84-028)3 8433439 | Mail: ctytanhuutai@gmail.com | 15,955,181 khách đã viếng thămMÁY TẠO LỬA


CHI TIẾT KỸ THUẬT

Power: 200W
Voltage : AC200V
Hight of flame : 2m
Size: 16 x 16.5 x 56 cm ( L x W x H)
Weight: 6.4 KG