Tel: (84-028)3 8433439 | Mail: ctytanhuutai@gmail.com | 15,802,542 khách đã viếng thămBL-100 UV


CHI TIẾT SẢN PHẨM

Specifications

Light Source: 50x365nm UV LED

Beam Angle: 29°Control

DMX channel: 1/2 channels

Control Mode: DMX512,RDM

Firmware Upgrade: Update via DMX link

CHI TIẾT KỸ THUẬT