RL1 Hanger

RL1 Hanger

RL1 Hanger

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

RL1 Line Array

CHI TIẾT KỸ THUẬT

Dimensions

1176x281x611mm

Net Weight

91.5 Kg