LOA SPE - SG 802A

LOA SPE - SG 802A

LOA SPE - SG 802A

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

 

(1 active + 1  passive ) + amply

Coâng suaát: 60Wx2 = 120W

Troïng löôïng : 19 Kg

NSX: PRC+USA