TÂN HỮU TÀI WEBSITE

CHO THUÊ THIẾT BỊ ÁNH SÁNG

 • 09/05/2022 09:53:12
 • EQUIPMENT LIST

   

   

   

   

   

  LIGHTING:

   

  * EQUIPMENT LIST :

   

  1. PAR 64 LIGHTCP – 60

   

  250 PCS

  2. PAR 64 LIGHTCP – 61

   

  250 PCS

  3. PAR 64 LIGHTCP – 62

   

  250 PCS

  4. PAR 64 LIGHT (28V/55V – 600W)

   

  365 PCS

  5. COLOR CHANGE FOUR 2000WREFLECTED LIGHT

  100 PCS

  6. PROFILE 19* 750W

   

  36 PCS

  7. PROFILE 2000W

   

  20 PCS

  8. FRESNEL 1000W-2000W

   

  66PCS

  9. LED FRESNEL 5403

   

  110PCS

   

   

  10. MOVING HEAD ACME XP16R BSW

   

  122 PCS

  11. MOVING HEAD PROWASH MLK-4KW

   

  60 PCS

  12. MOVING HEAD PROWASH MLK-2.5KW

   

  20 PCS

  13. STROBE LIGHT 1500W DMX

   

  15 PCS

  17. BLINDER LIGHT (8 TUBE)

   

  20 SET

  18. BLINDER LIGHT (4TUBE)

   

  20 SET

  19. LED WASH 3W

   

  100 PCS

  20. LED PAR 64 3W

   

  300 PCS

  21. LED 250W

   

  32 PCS

  22. LED Vpower361B ( LED 1M )

   

  100 PCS

  23. LED 80CM

   

  100 PCS

  24. LED STROBE STR 160W

   

   100PCS

  25. MOVINGHEAD LED 10Wx 36

   

   100PCS

  26. LED 6 IN 1

   

   100PCS

  27. LED 3 IN 1

   

   300PCS

  28. LED ACME BLINDER BL200

   

   96PCS

  29. LED DAYLIGHT     

   

   72PCS

   

  *MÀN SAO

  01. MÀN SAO 4M X 6M

   

   12PCS

  02. MÀN SAO 1.6M X 6M

   

   30PCS

  03. MÀN SAO 1.6M X 8M

   

  30PCS

   

   

   

  *CONTROL

   

   

  1. POWER MAGIC 1220

   

  06 SET

  2. MIXER 2048 STONE

   

  01 SET

  3. MIXER PEARL 2010

   

  04 SET

  4.Tiger Touch II 

   

  01 SET

  5. GrandMA2 Ultra-light (04 set /2-port node)

   

   

   

  * FOLLOW SPOT

   

  06 PCS

  1. FOLLOW SPOT 4000W

   

  05 PCS

  2. FOLLOW SPOT 2500W

   

  9 PCS

  3. FOLLOW SPOT 1200W

   

  12 PCS

  4. FOLLOW SPOT 35OW  

   

   

   

  * SMOKE

   

  12 PCS

  1. ANTAZI Z – 3000

   

  4 PCS

  2. Haze 

   

  12 PCS

   

   

   

   Bài viết cùng chuyên mục

  09/05/2022 09:52:01

  L-acoustics

  09/05/2022 10:12:39

  LIST THIẾT BỊ LASER SYSTEM

  LASER SYSTEM

  09/05/2022 09:52:01

  RCF