TRANG CHỦ DỊCH VỤ LASER LIST THIẾT BỊ LASER SYSTEM

TÂN HỮU TÀI WEBSITE

LIST THIẾT BỊ LASER SYSTEM

 • 09/05/2022 10:12:39
 • LASER SYSTEM

  * LASER SYSTEM

   

   

  1. LASER GREEN 10W

   

  04 SET

  1. LASER GREEN 1W

   

  01 SET

  2. LASER RGB 16W

   

  01 SET

  2. LASER RGB 2.2W

   

  01 SET

  3. PHONIX Showcontroller net

   

  05 SET

  4. Pangolin laser systems FB3QS 

   

  04 SET

   Bài viết cùng chuyên mục

  09/05/2022 09:52:01

  L-acoustics

  09/05/2022 09:53:12

  CHO THUÊ THIẾT BỊ ÁNH SÁNG

  EQUIPMENT LIST

  09/05/2022 09:52:01

  RCF